UPB: 70 de doctoranzi și 30 de cercetători vor primi burse timp de 12 luni

UPB- burse

Doctoranzi și postdoctoranzi de la Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) pot participa la proiectul Sisteme de învățare bazate pe muncă prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi –SIMBA.

Proiectul derulat de Politehnica este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educaţie şi competenţe. Sprijinul financiar acordat grupului țintă este următorul: bursă doctorand antreprenor – 1.800 lei/lună, pentru 12 luni consecutive; bursă cercetător postdoctorat antreprenor –  2.700 lei/lună, pentru 12 luni consecutive.

„Rolul proiectului este să ajute foarte mult doctoranzii și să dezvolte postdoctoranzii. Grupul țintă este format din 100 de persoane, 70 de doctoranzi și 30 de postdoctoranzi, și este repartizat în zona chimiei, ingineriei chimice și ingineri materialelor. Situația este diferită între doctoranzi și postdoctoranzi și din punctul de vedere al activităților și din punctul de vedere al bursei. (…) Elementul esențial care trebuie avut în vedere în recrutarea grupului țintă este transparența, de aceea trebuie să avem pusă la punct o procedură de selecție foarte transparentă atât pentru doctoranzi, cât și pentru postdoctoranzi. De asemenea, trebuie să avem în vedere că activitatea lor trebuie să fie în peramanent monitorizată”, a declarat prof. univ. Tudor  Prisecaru, manager de proiect.

Cu o durată de 18 luni, proiectul se încadrează în prioritățile strategice ale POCU 2014-2020 privind dezvoltarea resurselor umane înalt calificate, creșterea inteligentă și durabilă, valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de munca de calitate.  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de inserție pe piața muncii a 70 de doctoranzi și 30 de cercetători postdoctorat în domeniile Chimie, Inginerie chimică și Ingineria materialelor, realizată prin activități de instruire la un potențial loc de muncă, ca urmare a parteneriatelor cu agenți economici și instituții din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și pe domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin participarea la programe de formare a competențelor antreprenoriale și transversale, în sprijinul creșterii utilității și calității sistemelor de educație și formare profesională.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni (10 iulie 2019 – 9 ianuarie 2021), iar valoarea sa totalizează 6.924.060,71 lei, din care finanțare nerambursabilă 6.801.649,22 lei. Informații despre înscrieri și dosare se pot obține la adresa de e-mail alina.borcos@upb.ro.

1 thought on “UPB: 70 de doctoranzi și 30 de cercetători vor primi burse timp de 12 luni

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *