Un turism mai digital, mai ecologic și mai incluziv

0

Miniștrii turismului au aprobat declarația de la Palma privind sustenabilitatea socială a sectorului în Uniunea Europeană.

Cu scopul de a se asigura că Europa își susține acțiunea în direcția unui nou model durabil pentru turism, unul mai ecologic, mai digital, mai incluziv, mai rezistent și mai receptiv pentru a face față provocărilor viitoare, care să contribuie la crearea în continuare de locuri de muncă și la creștere economică și care să asigure bunăstarea pe termen lung a tuturor celor din lanțul valoric, în special a populațiilor locale, Statele membre ale Uniunii Europene, reunite la Palma (Insulele Baleare), doresc să invite Comisia să ia în considerare necesitatea de a:

  • Sprijini statele membre în eforturile lor de a consolida un turism competitiv, modern, de înaltă calitate și durabil, bazat pe dimensiunea multiculturală a Europei și accesibil tuturor în fiecare regiune europeană.
  • Să se asigure că turismul rămâne un ecosistem prioritar în UE și să sprijine progresul Agendei UE pentru turism 2030, care se bazează pe consens și angajează participarea tuturor părților interesate relevante pentru o evoluție a turismului orientată spre viitor. Să încurajăm modele de turism  durabile, care se bazează pe îmbunătățirea sustenabilității sociale a industriei, pe valorile culturale ale destinațiilor noastre și pe o distribuție echilibrată a beneficiilor sale.
  • Continuarea lucrărilor privind Calea de tranziție pentru turism și apelul la acțiune din cadrul Agendei UE pentru turism 2030 pentru a avansa în măsurarea turismului în cele trei dimensiuni ale sale – economică, socială și de mediu – pentru a îmbunătăți planificarea și gestionarea durabilă a turismului. În plus, să beneficieze de participarea activă a actorilor din UE la dezvoltarea internațională a măsurătorilor pentru turismul durabil, care implică armonizarea datelor privind performanța economică, socială și de mediu a turismului la nivel internațional, la nivel noțional și la nivel de destinație.
  • Să reafirme impactul transformator al tehnologiilor în turism, profitând de puterea digitalizării pentru a promova durabilitatea și competitivitatea în toate sectoarele conexe, favorizând accesul la infrastructurile digitale și facilitând formarea tuturor lucrătorilor. Încurajarea schimbului de date într-un spațiu european comun de date pentru turism, ca motor de creștere și inovare pentru IMM-urile din turism, precum și ca mijloc de gestionare mai durabilă și mai competitivă a destinațiilor.
  • Dezvoltarea și consolidarea instrumentelor UE pentru schimbul de bune practici pentru sectorul public și destinații, împreună cu sectorul privat, mediul academic și terți, pentru a face turismul cu adevărat durabil, concentrându-se pe aspectele economice, sociale și de mediu și pe guvernanța sectorului turistic.
  • Promova dezvoltarea unui turism accesibil și favorabil incluziunii pentru a încuraja egalitatea de șanse și accesul tuturor la activitățile turistice, astfel cum se menționează în Calea de tranziție pentru turism, în Agenda UE pentru turism 2030 și în Strategia europeană privind drepturile persoanelor cu handicap.
  • Să promoveze, atât în industria turismului, cât și în rândul consumatorilor, o utilizare eficientă a resurselor și să se orienteze către modalități de consum și de producție durabile, pentru a contribui în mod eficient la dezvoltarea durabilă, încurajând bunele practici de echilibrare a dezvoltării competitive a produselor și serviciilor turistice, cu dezvoltarea durabilă a teritoriului, cu locuitorii săi și cu nevoile industriei turismului.
  • Promovarea creșterii competitive și durabile a turismului, urmărind domeniile strategice cheie recunoscute în cadrul Agendei europene pentru turism 2030. Asigurarea unei colaborări active cu părțile interesate din domeniul turismului, atât publice, cât și private, pentru a sprijini progresul în domeniul turismului durabil, inovator și competitiv, cu o evaluare periodică a progreselor înregistrate în contextul parcursului de tranziție pentru turism și al Agendei europene pentru turism 2030.
  • În acest context, să acorde o atenție deosebită nevoilor IMM-urilor în noua economie digitală, asigurând echitatea în relațiile dintre numeroșii furnizori de servicii de cazare turistică și platformele de care aceștia depind.
  • Sprijine actorii din domeniul turismului din UE în dezvoltarea colaborărilor lor în contextul Pactului UE pentru competențe parteneriat la scară largă pentru ecosistemul turistic, pentru perfecționarea, recalificarea și educația inițială pentru profesiile din turism, urmărind în special să sprijine îmbunătățirea atractivității locurilor de muncă în turism, îmbunătățirea competențelor și a oportunităților de mobilitate transfrontalieră, precum și o educație de înaltă calitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *