Când au devenit „Statele Unite” ale ”Americii”?

Statele Unite ale Americii

La 9 septembrie 1776, Congresul Continental declară în mod oficial că noua națiune se numește „Statele Unite ale Americii”.

Noua denumire – Statele Unite ale Americii – a înlocuit termenul „Coloniile Unite”, care fusese utilizat în general. În declarația Congresului din 9 septembrie 1776, delegații au scris: „În toate comisiile continentale și în alte instrumente în care, până acum, au fost folosite cuvintele <<Coloniile Unite>>, termenul va fi schimbat pe viitor în Statele Unite”.

O rezoluție a lui Richard Henry Lee, prezentată Congresului la 7 iunie și aprobată la 2 iulie 1776, emitea hotărârea: „Că aceste Colonii Unite sunt și, de drept, ar trebui să fie state libere și independente….”. Drept urmare, John Adams a considerat că ziua de 2 iulie va fi sărbătorită ca fiind „cea mai memorabilă din istoria Americii”. În schimb, această zi a fost în mare parte uitată în favoarea zilei de 4 iulie, când a fost adoptată Declarația de Independență editată de Jefferson. Acel document afirmă, de asemenea, „că aceste colonii unite sunt și, de drept, ar trebui să fie STATE LIBERE ȘI INDEPENDENTE”. Cu toate acestea, Lee a început cu această replică, în timp ce Jefferson a păstrat-o pentru mijlocul paragrafului său de încheiere.

Până în septembrie, Declarația de Independență a fost redactată, semnată, tipărită și trimisă în Marea Britanie. Ceea ce Congresul declarase ca fiind adevărat pe hârtie în luna iulie era în mod clar adevărat și în practică, deoarece sângele patrioților a fost vărsat împotriva britanicilor pe câmpurile de luptă din Boston, Montreal, Quebec și New York. Congresul a creat o țară dintr-un grup de colonii, iar noul nume al națiunii a reflectat această realitate.