Politehnica- dispozitive IT pentru educația studenților

Universitatea Politehnica din București (UPB) a demarat un nou proiect destinat digitalizării -„Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri – dispozitive IT pentru e-educație”-  în valoare de peste 1,6 milioane de euro. Prin intermediul acestuia  vor fi achiziționate și distribuite studenților 2207 laptopuri performante care să vină în sprijinul desfășurării activității didactice. 

Proiectul, al cărui obiectiv general constă în asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţilor didactice, prin dotarea cu echipamente IT, este destinat studenţilor din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat şi burse sociale ocazionale.  Acest proiect este finanţat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate POC, Axa prioritară 2 – „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.3.3. și se va derula , pe o perioadă de 12 luni, în baza contractului de finanţare nr. 260/233t/23.07.2021 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru POC. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.004.564,40 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 8.004.564,40 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.403.651,52 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.440.821,59 lei iar valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului 160.091,29 lei. „Educaţia ta, prioritatea noastră indiferent de vremuri – dispozitive IT pentru e-educație”  este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.