Cercetarea se întâlnește cu industria – aplicați online

Cercetarea întâlnește industria

”Cercetarea întâlnește industria”. Pentru cei interesați, aceasta este șansa să își prezinte proiectul, să intre în contact cu actori relevanți din industrie și să primească feedback.

”Cercetarea întâlnește industria”. Activitățile privind tehnologiile viitoare și emergente (Future and Emerging Technologies – FET) din cadrul Programului H2020 au în vedere misiunea de a favoriza cercetarea fondată pe știință în domeniul viitoarelor tehnologii, urmăresc să reunească actori din domeniul științei, tehnologiei și inovării și joacă un rol activ, de catalizator, în ceea ce privește încurajarea unor noi perspective, a unor noi practici și noi colaborări.

FET Briefing este o inițiativă a Comisiei Europene care facilitează traducerea excelenței europene în cercetare în potențial inovator tangibil. BRIEFING exploatează cercetarea FET prin sprijinirea cercetătorilor în explorarea inovației și promovează legătura dintre lumea cercetătorilor și diferitele grupuri și părți interesate din lumea afacerilor.

La evenimentul din 4 martie pot participa toți membrii proiectelor Pathfinder FET / EIC din domeniul energiei. Vor fi prezenți reprezentanți ai industriei, ai firmelor cu capital de risc  precum și investitori.

Pentru înregistrare: https://venture-dev.com/webform/LmhJXB3XCQ6rRHol/.  Aplicația este deschisă până pe 7 februarie 2021.